Z jakých druhů investičních fondů můžete vybírat?

Každá investice s sebou samozřejmě nese rizika. Čím větší obnos investujete, tím větší může být zisk, ale také ztráta. To je ovšem riziko, které musíte podstoupit, když se skutečně rozhodnete investovat. Existuje ovšem mnoho druhů investičních fondů, přičemž některé z nich jsou bezpečnější než jiné. Jejich podrobným popisem se dnes zabývat sice nebudeme, ale podíváme se na to, z čeho můžete vybírat, abyste věděli, na co se dívat v případě, že byste o tento způsob vydělávání peněz měli zájem.
 vyznačení sítí
Není možné, abyste se výběrem investičního fondu či investiční společnosti vyhnuli všem možným rizikům. Můžete je ale minimalizovat a zvolit si nejbezpečnější možný typ investice. V každém podílovém (investičním) fondu najdete předem stanovené cíle, skladbu majetku, investiční oblasti i investiční strategii. Základem, který vás bude při každé investici zajímat, je tzv. „Statut fondu“, ve kterém se dozvíte základní informace o fondu, do kterého chcete pravidelně přispívat vlastní finanční prostředky.
 
Tím nejzákladnějším rozdělením podílových fondů jsou čtyři kategorie, a to akciové fondy, dluhopisné fondy, balancové či smíšené fondy a fondy peněžního trhu, kterým jde o bezrizikové sazby.
 

Výčet druhů podílových fondů na finančním trhu

1.      Příjmové fondy,
2.      dluhopisové fondy,
3.      smíšené či balancované fondy (obchodují s akciemi i dluhopisy),
4.      akciové fondy,
5.      globální či mezinárodní fondy,
6.      speciální fondy – sektorové, regionální, společensky odpovědné fondy,
7.      indexové fondy,
8.      burzovně obchodované fondy (ETF).
 řešení bludiště
Jak vidíte, výběr je skutečně obrovský. Každý z uvedených podílových fondů má svá pro a proti, vyšší i nižší rizika. Výběr musíte zvolit podle míry rizika, které chcete podstoupit, výše investované částky a samozřejmě i podle toho, který se vám bude zamlouvat nejvíce podle jeho charakteru. Nejdůležitější ovšem je si uvědomit, že se jedná o váš příjem a možnou ztrátu, proto byste měli myslet především na to, aby byl pro vás fond co nejvíce přínosný.