Zkoušky odborné způsobilosti jsou tu!

Jak už bylo řečeno, zkoušky budou povinné a do dvou lete se jim musí podrobit všichni, kteří chtějí nadále zprostředkovávat nebo poskytovat úvěry. Výsledky prvních testů jsou již nyní uspokojivé.

tabulka

Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje na přechodné období, tedy do prosince 2018 nahradit zkoušku čestným prohlášením, Od prosince 2018 však musí mít každý zprostředkovatel nebo poskytovatel úvěrů zkoušku dle zákona složenou. Tyto zkoušky odborné způsobilosti mohou provádětpouze společnosti, které získaly akreditaci České národní banky. V tuto chvíli to může být například Česká bankovní asociace.
Tyto zkoušky pak lze skládat v několika kategoriích, kterými jsou tyto:
 
1.  spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení
2.  vázané spotřebitelské úvěry
3.  spotřebitelské úvěry na bydlení
4.  Kombinace 1. + 3. kategorie
 
 
 poslech

První výsledky

 
Jak už jsem uvedla, první zkoušení už bylo provedeno a dopadlo dobře. Toto první kolo proběhlo v dubnu letošního roku. Jeho účastníky byli jak zaměstnanci bankovních ústavů, tak zástupci zprostředkovatelů nezávislých finančních poradenských společností.
 

Potřeba vzdělávání!

Zkouška údajně není složitá a její úspěšné složení by, v závislosti na dosavadních znalostech a samozřejmě praxi, nemělo být nic těžkého. Pokud se člověk bude této problematice věnovat a studiu vynaloží adekvátní čas, měl by zkoušku po měsíci studia složit zcela bez problémů. Již v tuto chvíli je možné se přihlásit do přípravných kurzů na tyto zkoušky, takže možnosti příprav už v tuto chvíli jsou velmi dobré. Přípravné kurzy většinou probíhají online a kromě toho, že by vám měly dodat důležité informace, nabízí také cvičné testy. Cena za tyto kurzy se v tuto chvíli pohybuje okolo 1.000,- Kč. Cena je lidová. Dá se tedy předpokládat, že výše ceny odpovídá tomu, že osoby, které již v oboru pracují, musí tyto testy splnit. Očekáváme dále, že ceny po konci roku 2018 budou stoupat, vzhledem k tomu, že už budou určeny osobám, které v oboru nepracovaly a rozhodly se tak až po novele.

certifikát
 
Celková úspěšnost těchto testů, respektive těch, kteří skládali tyto testy, je odhadována na 91%. Tedy ze 44 účastníků druhého známého testování uspělo 40.
 
Zkoušky určitě přinesou velkou úlevu nejen bankám, ale také klientům, kteří žádají jak o hypotéky, tak v souvislosti se snížením možnosti dostat stoprocentní hypotéku, o spotřebitelské úvěry.