Co investovat peníze do peněz?

Pokud má člověk přebytečné peníze, neměl by je určitě nechat jen tak ležet ladem. Měl by se postarat o takové jejich využití, které by přinášelo náležité zhodnocení nebo alespoň zamezilo ztrátě na jejich reálné hodnotě.

Když se bavíme o investičních možnostech, je tu těchto celá řada. Jsou tu nejrozmanitější účty, jsou tu vkladní knížky, cenné papíry, drahé kovy a jiné komodity, peníze se dají vložit i do různých fondů a do lecčeho dalšího.

Je ale logické, že ne všechny možnosti jsou stejně dokonalé, že ne všechny přinášejí stejné výhody i nevýhody. A proto je potřeba vše nejprve promyslet a až pak patřičně učinit.

Mezi investice, které přicházejí vhod nejednomu z lidí a které mohou být tím pravým, patří mimo jiné třeba i pořizování si předmětů, které mají určitou sběratelskou hodnotu. Protože se dá předpokládat, že přetrvá-li zájem o něco takového, pak dost možná hodnota takových předmětů vzroste a bude představovat možnost zisku.

A proto se u nás i jinde ve světě investuje klidně i do sběratelsky zajímavých mincí, mezi něž jsou někdy coby jejich alternativy zařazovány třeba i různé medaile či ‚smart mince‘. Numismatika je totiž rozšířený obor, a je-li nějaká mince skutečnou raritou, dá se na ní i dost vydělat.

Ovšem záleží na okolnostech. Některé mince jsou totiž natolik unikátní, že by za ně člověku pověstně i ruce utrhli, zatímco jiné se razí v tak velkých emisích, že nejsou a zřejmě ani nikdy nebudou hodnotné. Protože než by se z těchto poztrácelo tolik, aby ty zbylé stály za přeplácení, mohlo by to trvat sta- i tisíciletí.

A proto by se k investování měly využívat jen mince vydávané nějakou centrální bankou, jež kryje jejich hodnotu, a mělo by se sázet na jednu sérii, a člověk by měl napřed nasbírat vědomosti, aby nesedl na lep podvodníkům. Protože zatímco jsou zlaté mince nad zlato, na různých tuctových kouscích se nevydělá.