Co je AFP ČR?

V České republice málo který finanční poradce poskytuje opravdu finanční poradenství. Za tímto výrazem se spíše skrývá osoba, která zprostředkovává finanční produkty, které ji přinesou největší odměnu.
V posledních dvaceti letech tyto aktivity zažívaly na našem trhu velký rozvoj, i přes zkušenosti, které nemluvily ve prospěch finančních poradců či zprostředkovatelů tedy, stále objemy této produkce rostly.
finanční poradce.jpg
Jak bylo řečeno, finanční zprostředkovatelé prodávali cokoli komukoli, hlavně, aby byly provize a lidé měli pocit, že jsou chráněni, jak potřebují.
Vzhledem k tomu, že naše země má deset a půl milionu obyvatel, dá se říci, že 157.500 registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a 26.300 vázaných zástupců, je docela hodně vysoké číslo. Potom tedy vychází, že každý jeden pojišťovací poradce by vlastně měl v naší republice na starost 66 lidí. Vázaný zástupce by pak měl na starost 399 lidí.
Z výše uvedeného je samozřejmě jasné, že je třeba tento pohled a přístup k finančnímu poradenství změnit. O to se snaží právě ASOCIACE FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY.
vysvětlování na tabuli.jpg
Jaké jsou její hlavní cíle?
·         Kultivace finančního poradenství
·         vytváření skupiny profesionálních poradců
·         poskytování kvalitních a NEZÁVISLÝCH služeb klientům
·         snaha o zajištění legislativních změn
·         ochrana zájmů členů asociace (argumentace proti nesmyslným projektům)
·         zlepšení postavení nezávislých profesionálů na poli finančního trhu
·         zlepšení vzdělávání mladých ve finanční gramotnosti
 
Pokud by se vám zdálo, že tedy je spolek pro každého, není tomu tak. Nejen, že si asociace zakládá na dosahování výše uvedených cílů, ale také dbá na to, kdo je jejím členem. Podmínky pro přijetí do asociace jsou následující dle pravidel Asociace:
·         přihláška musí být pro fyzickou osobu starší dvaceti čtyř let
·         přihláška musí být podána prostřednictvím webu
·         budoucí člen musí splnit následující:
◦     prokazatelná tříletá praxe s registrací u ČNB
◦     nezávislost člena (nesmí pracovat v rámci MLM systému ve finanční a poradenské firmě, dostatečně široké portfolio produktů a společností ve spolupráci)
◦     absolvování odborné zkoušky u Asociace
◦     morální bezúhonnost, trestní bezúhonnost
Asociace finančních poradců České republiky je samozřejmě dobrovolným a nezávislým spolkem, jehož cílem je sdružovat své členy na základě jednoho společného zájmu!