Spotřebitelský úvěr, jak jej definovat?

Spotřebitelský úvěr je také možné využít pro rekonstrukci bytu nebo domu a dokonce i k financování nákupu nemovitosti. Některé spotřebitelské úvěry jsou stanoveny jako bezúčelové, lze je tedy využít prakticky na cokoliv.

Spotřebitelský úvěr se poskytuje fyzickým osobám, které mají státní občanství České republiky, mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou pochopitelně starší 18 let. Většina úvěrů je také podmíněna vytvořeným bankovním účtem klienta. Pokud budete žádat o spotřebitelský úvěr v bance, kde máte běžný účet, je to také pochopitelně mnohem rychlejší a jednodušší procedura. Existují také tzv. úvěry předschválené, u kterých se nevyžaduje doložení výše měsíčního příjmu.
půjčka na nákupy

Účelový úvěr

Banka požaduje doložit, k čemu budete úvěr potřebovat. Zpravidla půjde o běžné spotřební zboží nebo služby, tedy např. ledničku, pračku atd. Pokud tím klient chce financovat pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti, banka vychází vstříc tak, že nabídne nižší úrokovou sazbu v závislosti na delší době splatnosti, tedy v případě, že půjde o vyšší dlužné částky. Vyplacení úvěru probíhá většinou tak, že banka celou částku úvěru proplatí prodejci na jeho účet bezhotovostně poté, co klient předloží bankovnímu úředníkovi příslušnou fakturu. Běžná úroková sazba na pořízení spotřebního zboží se pohybuje kolem 10% p.a. (tedy doslova per anual, tzn. ročně).
karta a iphone

Bezúčelový úvěr

Ten má již zpravidla vyšší úrokovou sazbu, kolem 15% p.a., ovšem zákazník není limitován způsobem využití úvěru. Banka jednoduše vyplatí na zákaznický účet požadovaný obnos bezhotovostně, v některých případech lze peníze inkasovat na přepážce v hotovosti.


Výše spotřebitelských úvěrů je různá a její maximum bývá ohraničeno částkou 1 milion korun. U vyšších částek je zapotřebí jednak ověření schopnosti úvěr splácet (bonita) a také zajištění, např. formou zástavního práva u nemovitosti. U nižších částek, např. na nákup automatické pračky, však postačí bance jen potvrzení o výši příjmu a nahlédnutí (výpis) z bankovního účtu.