Co je to kreditní karta

Kreditní karta, obvyklé označení všech karet, které běžně vídáme a se kterými běžně přicházíme do styku. Jenomže není karta jako karta a obzvláště to platí v případě té platební a kreditní. Možná se budete divit, ale zrovna kreditní karta vlastně vůbec není ta, za kterou ji často považujeme. Mnohdy říkáme, že kreditní kartu máme, aniž bychom vlastně tušili, co tato slova skutečně znamenají. Kreditní karta je totiž spojena s revolvingovým úvěrem. Tedy s úvěrem, který si můžete krátkodobě vzít od banky nebo nebankovní společnosti a se kterým můžete hradit své závazky. Tento typ úvěru však většinou využívání podnikatelé, na hrazení plateb, ale také na koupi oběžného majetku nebo zásob. Jakmile jim odběratelé zaplatí, splatí následně svůj úvěr. Revolvingový úvěr navíc můžete čerpat několikrát, a to postupně po menších částkách až do výše, na kterou je úvěr sjednán. Splácí se následně postupně.

Nedejte na první dojem

U kreditní karty tedy nedávejte na první dojem. Mnoho lidí si stále myslí, že je to ta karta, kterou nosíme v peněžence nebo v dokladech, ale opak je pravdou. Běžná karta, která je spojená s bankovním účtem a se kterou platíme u obchodníků, nakupujeme ve stáncích či platíme zboží na internetu, se nazývá debetní. To je tak pro zajímavost, protože to je další název, se kterým se můžete ve světě financí setkat.
Peníze z revolvingového úvěru se tedy čerpají pomocí kreditní karty. Úvěr lze zřídit bez poměrně dlouhé administrativy jinak řečeno jednoduše a využívat opakovaně. Můžete jej splácet, a ještě část financí odebírat až do výše úvěru.
Pár zajímavostí:
Kreditní karty vydávají především banky.
Mohou nést označení Visa, MasterCard, American Express a Diners Club.
Společnosti fungují po celém světě.
O jejím vydání tedy rozhoduje banka nebo jiná finanční instituce.
Jakmile se karta vyrobí a předá majiteli, bude vám sdělen PIN kód. Ten slouží k ověření vaší totožnosti a budete se s ním i nadále setkávat.