Finanční instituce

Po nikoho z nás není určitě žádná novinka to, že mezi ty nejhlavnější a nejdůležitější patří například Mezinárodní měnový fond či Světová obchodní organizace. Každá z organizací je velmi důležitá, jelikož se každá z nich zabývá něčím jiným a je potřeba mít všechno a všechny pod dohledem.
vkládání mince
Kořeny samotných mezinárodních institucí sahají až do 30. let 20. století. Určitě každého jako první napadne hospodářská krize. Je pravdou, že země v té době musely upustit od krytí měny zlatem a ve velké míře klesl počet transakcí a obchodů mezi státy, ale i to se na konec vrátilo do normálu, jelikož se během třicátých let konaly konference, kde se právě této problematice věnovali. Konečný návrh řešení se ale objevil až v letech čtyřicátých.
Právě v roce 1944 došlo k založení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
Co je to vlastně ten Mezinárodní měnový fond?
Jedná se o fond, který měl zaručovat směnitelnost měn. Pro některé je možná překvapením, že se za velmi krátkou dobu stal nezbytný pro finanční a měnovou instituci.
Mezi hlavní orgány tohoto fondu patří Rada guvernérů, Rada výkonných ředitelů nebo finanční výbor.
Co se týká světové banky, tak tu spravuje Rada guvernérů, v níž jsou zastoupeny všechny členské státy. Členy banky je celkem 185 zemí, což je opravdu velké číslo. Úkolem této banky je vkládat potřebné prostředky do rozvojových projektů nebo na úvěry v oblastech, kde můžeme zařadit zdravotnictví nebo školství.
Světová obchodní organizace sídlí v Ženevě a úmysl jejího založení byl odstranit co nejvíce bariér, které bránily ve volném obchodu (jedná se například o cla, doložky, kvóty apod.). Obchodní jednání jsou ale složitá, protože návrhy musí schválit všechny členské státy, takže schválení jednoho návrhu může trvat až několik let. Ty nejsilnější státy si dokonce prosadily řadu výjimek a to například na ochranu specifických odvětví.
bankovní budova mrakodrap
Někteří si to nemyslí, ale je důležité se alespoň trochu orientovat ve finanční oblasti, ať už se to týká konkrétních financí či světové banky. Čím více se v tom člověk orientuje, tím lépe.