Finanční úřad má nárok na vymáhání dluhu

Finanční úřad je správcem daně, a proto vám neuhrazením daně u této finanční instituce vznikne dluh. Každý dluh se musí vymáhat, takže i finanční úřad má právo od vás neuhrazenou částku chtít navrátit zpět. Za co všechno vám vznikne dluh a může ho vymáhat pouze finanční úřad?
utahování rozpočtu

Z čeho vznikne dluh, když to neuhradíte včas?

Dluh vznikne ve chvíli, kdy nezaplatíte v určeném termínu splatnosti toto:


1.      daň (části i celou částku),


2.      peněžité plnění v rámci dělené správy,


3.      daňový odpočet,


4.      daňová ztráta,


5.      jiný způsob zdanění,


6.      příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení).

Instituce vymáhající daňové exekuce

Samozřejmě, že jako první se bude daňovou exekucí finanční úřad, konkrétně vymáhací oddělení finančního úřadu. Úředník vás pravděpodobně nejdřív vyrozumí o tom, že máte dluh, z čeho a v jaké výši. Toto je pouze možnost, nikoli povinnost finančního úřadu, protože je vaše povinnost si uhrazené daňové povinnosti pohlídat. Úředníci finančního úřadu jsou ovšem většinou velice vstřícní a snaží se, abyste se o dluhu dozvěděli co nejdříve a mohli ho uhradit. Nejčastějším způsobem tohoto upozornění je prostřednictvím sms, e-mailu a podobně.
hloubka dluhu

Ve chvíli, kdy nebudete reagovat a sami dluh neuhradíte, zahájí s vámi řízení ve věci daňové exekuce. Pokud vše bude probíhat pouze v rámci finančního úřadu, budete mít štěstí. Úředníci nemají z vaší exekuce žádný finanční podíl, proto jsou většinou vstřícnější. Není to ale jediná cesta, jak od vás finanční úřad dluh jakékoli výše vymůže.

Exekutor na vás tak hodný nebude

Finanční úřad může požádat o správu daňové exekuce soukromého exekutora, soud, přihlásit ji do veřejné dražby či uplatnit svá práva v insolvenčním řízení. V případě svěření do rukou exekutora dojde především k jedné změně. Exekutor má na celkovém vyčíslení úspěšně zabaveného majetku finanční podíl, a to vůbec ne malý. To u úředníků finančního úřadu neplatí. Ti totiž z exekuce vašich finančních prostředků či majetku žádné podíly. Ve chvíli, kdy se „dostanete do rukou“ exekutorovi, zaplatíte mnohem více, protože služby exekutora je nutné zaplatit, což se děje prostřednictvím vysokých úroků na exekuci.