Finanční úřady čekají na daně z nemovitosti!

Víte, proč byste měli tuto složenku či pokyny k platbě dohledat? Je to jednoduché! Pokud nezaplatíte včas, budete muset platit pokutu.

Pokuta za pozdní platbu

Každý, kdo platí pozdě, bude muset uhradit úrok z prodlení v zákonem stanovené výši dle repo sazby stanovené Českou národní bankou, která je platná již od prvního dne příslušného kalendářního pololetí. Tedy nyní je to 0,05 %, zvýšené k tomu o 14%. Tento úrok se platí od pátého pracovního dne po dni splatnosti. To znamená, že budete platit pokutu každý den v uvedené výši od 8.6.2018.
ruce a razítko.jpg

Způsob úhrady

Možná vám přišla složenka a vy se teď ptáte, zda musíte utíkat na poštu. Je to tak, že způsob úhrady si můžete vybrat. Jaké způsoby jsou pro platbu finančnímu úřadu?


·         SLOŽENKOU


·         BEZHOTOVOSTNÍ platba z účtu na účet


·         SIPO (pokud jste si na finančním úřadu službu do konce ledna nahlásili, nepřijde vám složenka, ale budete mít platbu zahrnutou právě v SIPU)


·         HOTOVĚ na pokladně úřadu

Platba se platí najednou, pokud máte nemovitosti v jednom kraji a platba není vyšší, než pět tisíc korun. Pokud máte daň vyšší, budete mít v obálce více složenek, protože se platby platí zvlášť pro každý finanční úřad. A vyšší platba než pět tisíc korun se také rozděluje. První platba je na jaře a druhá potom na podzim.

 

Platba vyšší než 5.000,- Kč

Zmíněné platby, které jsou v součtu vyšší než pět tisíc korun, se tedy platí na dvě části. Jak jsou splatné?


1.      Splátka – do 31.5.2018


2.      Splátka – do 30.11.2018

Samozřejmě nikde není napsáno, že nesmíte zaplatit celou částku do konce května. To je povolené a pokud chcete mít tuto starost z krku, samozřejmě to udělejte hned. Před Vánoci se totiž málokomu hodí platit další tisíce za daň z nemovitosti.
peníze čr.jpg

Další využití peněz

Pokud vás zajímá, kam peníze jdou a k čemu budu, tak věřte, že tyto peníze jdou do rozpočtu vašeho města. Tedy město z nich může vylepšovat služby pro pohodlí svých obyvatel. Každé město dle svého uvážení a rozhodnutí může výši daně zvýšit až pětkrát a je to čistě v jeho režii.