Jak se pojistit proti přírodním živlům

Jak se vyhnout chybám při pojišťování se proti živlům? Na živelné pohromy se letos soustředí i Česká asociace pojišťoven se svou informativní kampaní na rok 2016. Jaké jsou rady pro různé pojištění proti živlům? Připravili jsme pro vás menší přehled.
povodeň ve městě
Jak vypadá žebříček nejčastějších a největších škod na majetku podle přírodních katastrof?
1. Povodeň (třicet osm procent)
2. Vichřice (dvacet šest procent)
3. Krupobití (dvanáct procent)
4. Sníh a námraza (jedenáct procent)
5. Úder blesku (devět procent)
6. Požár (pět procent)

Vichřice, objevující se v zimních měsících náhodně po celém území, jsou nejničivější – nejvíce jich loni bylo na Moravě. Průměrná škoda na škodách způsobených vichřicí je asi třicet tisíc korun. Orkán Kyrill, který loni zasáhl Moravu, a sebou nechal průměrně asi dvacet pět tisíc korun škody, avšak celkem se sešlo na sedmdesát pět tisíc pojistných událostí. Letní vichřice bývají zpravidla spojené s bouřemi, blesky, eventuálně s krupobitím nebo se záplavami. Škody způsobené živlem krupobití jsou v průměru padesát tisíc korun.

· Nejčastější škody
Nejohroženější jsou střechy, které jsou náchylné jak na kroupy, tak na pád stromu, nebo například na potrhané elektrické vedení, zasažení bleskem a podobně. Stejně ohrožené jsou sklepy, které bývají zatopené. Dále jsou to rozbité skleníky, polámané altány a pergoly, ale také zničená zastřešení bazénů nebo rozbitá skla.
hořící dům
· Riziko pouze základního pojištění
Základní varianta pojištění bydlení zahrnuje krupobití, vichřice, úder blesku a požáry. Avšak pokud vlastníte drahou elektroniku, není na škodu se připojistit proti přepětí. Úder blesku by mohl poškodit veškerou elektroniku zapojenou do sítě, od ledniček až po mobilní telefony, jejichž napájecí zdroje jsou úderem blesku, respektive přepětím v síti bleskem způsobené, zničeny.