Pojištění proti povodním

Povodně jsou každoročním jarním, letním ale i podzimním rizikem, proti kterému se lze jenom špatně bránit.

Co je to karenční doba?
Strach pojišťoven z pojistných podvodů v dobách větších záplav nutí dočasně přestat uzavírat nové pojistky. Jedná se o standardní preventivní krok. Lidé zneužívají přírodních kalamit a ve chvíli, kdy začala v jejich bezprostředním okolí stoupat voda, uzavřeli pojistku proti povodním.
zatopené domy a auta
V těchto dobách také pojišťovny přestávají zjednávat pojištění proti povodním. Karenční lhůta znamená, že kdykoliv si někdo sjedná smluvní podmínky, nějakou dobu nemůže tyto podmínky škodu z povodně uplatnit. Takto se pojišťovny kryjí před případnými pojistnými podvody, kterých při hrozbě a hlášení povodní přibývá.

U každé pojišťovny je tato karenční lhůta jiná, od deseti dnů až po měsíc. Je zde však pouze o pojištění z velké vody, na ostatní pojistky, jako například vandalismus, požár nebo bouři a vichřici tato pojistka platí.

Jak je to s rozlišováním pojmů sjednaných ve smlouvě?
Je například rozdíl mezi záplavou a povodní. Můžete se pojistit proti jednomu, ale přijde druhé, nebo naopak. Pro pojišťovny nejsou tyto dva pojmy jedno a totéž.

Povodeň je, když jste zaplaveni vodou, která se vylije z potoka, řeky, jezera, nádrže a podobně. Záplava, to znamená, že vás voda zaplavila z jiných důvodů; například silné deště případně obleva. Hlídejte si proto, zdali vaše pojišťovna mezi těmito pojmy rozlišuje – ne všechny pojišťovny tuto kličku uplatňují.
povodeň ve městě
· Kdy nahlásit škodu?
Okamžitě po zaplavení, nečekejte ani na odplavení vody.

· Co nahlásit?
Číslo pojistné smlouvy, přibližně popis události, odhadovaný rozsah škod na majetku, datum události, kontakt na sebe.

· Jak zdokumentovat škodu?
Pokud to jde, foťte, točte videa, pokud to není možné, zajistěte si svědectví od firmy, která škody likviduje, hasiče nebo policisty.