Jedna smlouva, výhody i nevýhody

Běžnou praxí pojišťovacích ústavů je sepsání jedné smlouvy pro všechny členy rodiny, i když se nemusí jednat o přímé příbuzné. Jako vše, i tato varianta má svoje klady a zápory. Uzavření jedné smlouvy je jistě méně nákladné, ale zároveň je taková pojistka méně výhodná, co se týče jeho spravování.
rodina na kartičce.png
Klady
Bezesporu je pozitivem pouze jedna smlouva a jeden příkaz k platbě, získání co nejnižšího pojistného, stejně tak můžete při uzavření jediné pojistky obdržet výraznou slevu. Stane se tak, že do jedné smlouvy jsou zahrnuti dospělí i děti. Pokud se týká daňových úlev, může je uplatnit pouze pojistník, který je zároveň i sám pojištěn.
Zápory
Pokud si chcete dávat nějaké finanční prostředky stranou, není zrovna tou správnou volnou spoření k uzavřené pojistné smlouvě, stejné je to i v případě, že máte možnost využít poskytovaného příspěvku ze svého zaměstnání, vhodnější variantou je penzijní připojištění.
Rozvod
Další problém může nastat při rozvodu manželství, kdy je problematická domluva mezi partnery, kteří se rozchází. V nejhorším případě může dojít k tomu, že ten druhý z dvojice, který byl pouze pojištěný, o pojištění přijde.
mezinárodní den rodiny.jpg
Co když děti dospějí
Děti jsou dospělé podle zákona v osmnácti letech, ale většina z nich ještě dlouhou dobu  zůstává u svých rodičů a tomu jsou také přizpůsobeny pojistné smlouvy, které nabízí výhody tarifů stanovených pro děti využít i v pozdějším věku (maximální věk je do dosažení dvaceti šesti let). S potřebami rodiny se tak mění i nároky na pojistnou smlouvu. Pokud do budoucna uvažujete o změnách ve stávající smlouvě, počítejte s tím, že bude posuzován zdravotní stav pojišťovaných osob a že také může vzrůst cena pojistného.
V některých případech lze smlouvu přepsat z pojistníka na dalšího pojištěného, ne ale ve všech případech, v ostatních pak musí být smlouva ukončena.