Kde, kdy, jak, kolik a komu mám teď platit na pojištění?

Možná jste právě ukončili studium a ptáte se, zda máte platit sociální pojištění.
 Po ukončení studia nemusíte platit sociální pojištění, protože tato povinnost vám nevzniká. A to ani v případě, že se nezaevidujete na úřadu práce. Není to však zakázáno, protože si můžete důchodové pojištění platit zcela dobrovolně. Tato doba se vám pak bude počítat do důchodu v budoucnu.
lektor s absolventkou.jpg
A co zdravotní pojištění po ukončení studia?
Tady je situace jiná, protože po ukončení studia VZNIKÁ povinnost každému platit si zdravotní pojištění. Nicméně se to týká vždy až dalšího školního roku pokud jste studentem střední školy,, respektive září. Statut studenta totiž máte vždy do 31.8. a do tohoto termínu za vás platí zdravotní pojištění stát. U vysoké školy je situace zase trošku jiná, protože konec studia je poslední den měsíce, ve kterém jste učinili závěrečnou zkoušku. Pokud nebudete vykonávat hned následující měsíc žádnou výdělečnou činnost, zaplatí za vás i tento měsíc zdravotní pojištění stát. Datum promoce na výše uvedené termíny nemá vliv.
matka a syn na promoci.jpg
Pokud však ukončíte studium předčasně, ať už na vysoké či střední škole, musíte toto oznámit na vaší zdravotní pojišťovně a začít platit minimální zálohy na pojistné, což činí 13,5 % z aktuální minimální mzdy. V roce 2018 to je tedy 2.024,- Kč.
 
Rozhodli jste se, že po studiu hned začnete podnikat?
 
Samostatně výdělečnou činnost musíte ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště. Pokud budete vykonávat činnost hlavní, je placení důchodového pojištění samozřejmě povinné (u vedlejší činnosti je situace složitější v závislosti na důvodu vykonávané vedlejší činnosti a samozřejmě na výši příjmů).
Samozřejmě tuto změnu musíte nahlásit také zdravotní pojišťovně a platit zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši.
 
Samozřejmě jsou vždy důležité alespoň první návštěvy na daných pojišťovnách a to proto, že úředníci vám zde přesně řeknu, d jaké kategorie spadáte, kolik a kam platíte a máte všechno bez potíží a během chvilky vyřízeno. Pokud se spolehnete na vlastní intuici, můžete platit více nebo méně, než je požadováno a zbytečně si přidělávat starosti do budoucnosti.