Kdo se řadí mezi finanční společnosti?

Na první pohled se může zdát, že banka a finanční instituce je to samé. Pravda je taková, že to je a není pravda zároveň. Banka se skutečně počítá jako jedna z finančních společností, ale rozhodně není jediná. Zákon spravuje banky a finanční instituce stejným způsobem, ale neznamená to, že všechny musí mít v názvu „banka“. Kromě zákonného základu je také společným ukazatelem  to, že se jedná o společnosti poskytující finanční produkty a služby spravované zákonem a licencemi. Veškeré činnosti těchto společností také kontroluje stát.

barevné mince

Lehce neurčité dělení společností

Vzhledem k tomu, že se většina institucí v oblasti finančnictví zabývá více kategoriemi najednou, protože má více licencí, je dělení spíše obrazné. Jednotlivé kategorie se totiž v jednotlivých společnostech prolínají. Většina bank například poskytuje jak běžné a podnikatelské účty, tak možnosti spoření, investicí a nejrůznější úvěry.

Teoreticky se tak dají finanční společnosti rozdělit na instituce, které:


·         nabízejí investiční produkty a služby


·         nabízejí neinvestiční produkty a služby


·         ostatní.

Do první skupiny patří společnosti nabízející úvěry, investiční činnosti na finančním trhu a investiční činnosti na trhu s cennými papíry. Do druhé skupiny poté můžete zařadit například pojišťovací služby.

rulička bankovek

Rozdělení institucí v praxi

Nebudeme se nyní zabývat detailním popisem každé společnosti zvlášť. Jde zde pouze o to uvést příklady, abyste si mohli lépe představit, jak pojem finanční společnost doopravdy funguje.

Praktické rozdělení finančních společností na:


·         banky, nebankovní spořitelní společnosti, pomocné instituace bankovního sektoru a společnosti elektronických peněž,


·         nebankovní instituace nabízející investiční služby – jednotliví obchodními s cennými papíry, penzijní fondy, burzy a investiční společnosti a investiční fondy obecně,


·         v oblasti pojišťovnictví se jedná o pojišťovny a zajišťovny,


·         dalšími licencovanými právnickými osobami mohou být také tiskárny cenných papírů, ratingové agentury, státní a garanční fondy, centrální depozitář cenných papírů, regulační a dohledové společnosti a mnoho dalších.