Mezinárodní měnový fond

Organizace v originále názvem International Monetary Fund, kterou nás zkracujeme také jako MMF, je organizace přidružená OSN. Jejím cílem je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci. Samozřejmě také podporovat měnovou stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím různých půjček podporovat státy v jejich rozvoji a zabránit tak jejich hospodářským potížím.
osn vlajka.jpg
Vznik MMF
Organizace vznikla v červenci roku 1944 a to na základě ekonomické situace a měnové soustavy po první světové válce. Během hospodářské krize ve 30. letech 20. století došlo ke zrušení zlaté měnové soustavy. Návrh na vytvoření globálního ekonomického systému, který by čelil obrovským ekonomickým depresím, byl také předložen již během hospodářské krize.
Vytvoření však bylo možné, až v rámci příprav uspořádání světa po první světové válce a nových světových a mezinárodních organizací v čele právě s OSN.
postavená mince.jpg
Na přípravě Mezinárodního měnového fondu se podílela i exilová vláda ČSR a založení se tak datuje na 22.6.1944. Založení bylo provedeno schválení Článků dohody a Měnové a finanční konferenci v Bretton Woods v americkém státě New Hampshire. V platnost pak vstoupily články 27. prosince 1945 podpisem 29 vládních zástupců.
Organizace jako taková zahájila svoji činnost současně se svojí sestrou Světovou bankou a to v roce 1946. Celková situace a nutnost poválečných rekonstrukcí zajistily, že první finanční operace fondu byly zahájeny 1. března 1947.
Československo v MMF
Bohužel, na základě provedení neohlášené měnové reformy bylo Československo z Mezinárdního mměnového fondu v roce 1953 vyloučeno, i přes podílu na vzniku této organizace. Členství Československa pak bylo obnoveno až v roce 1990.
Některé cíle MMF dle Článků dohody
·         podpora mezinárodní měnové spolupráce
·         usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu
·         podpora devizové stability
·         pomoc s výstavbou mnohostranných platebních systémů
·využití zdrojů MMF členům v potížích s platební bilancí