Nejhorší je nepozvaný „host“

Vloupání do našich domovů je logicky nejčastější v měsíci červenci a srpnu, v době letních dovolených. Ale toto časové rozpětí stále roste. Roste ale i hodnota ukradených věcí. Znamená to jednak, že zloději jsou zkušení a vědí co má nějakou hodnotu, ale také to, že doma máme cenné věci, které nejsou nijak zvlášť zabezpečené, když se k nim zloděj dostane.
 

Proč se to stalo

Teď je ta chvíle, kdy je dobré si uvědomit, proč se to stalo a jestli je moje pojistná smlouva dostatečná a pokryje všechny mé škody. Ono totiž jedna věc je to, co se nám ztratilo, ale druhá také to, jakou překážku musel zloděj překonat. V některých pojistných smlouvách totiž vůbec není pojištění zámků, tedy zábranných prostředků. A tudíž, ať byly zámky jakkoli drahé, nikdo vám na nové nedá ani korunu.

Pozor na požadavky pojišťovny

Pojistné smlouvy obsahují i takové části, kde se hovoří o výlukách. Znamená to, že když si například pojistíme domácnost, neznamená to, že se to vztahuje na všechno a vždy. Čeho se mohou výluky týkat:
●    Pokud si škodu způsobíte sami, například vyvoláte požár, není to totéž, jako když vám někdo hodí do okna zápalnou láhev.
●    Pokud se stane teroristický útok, v důsledku kterého budete mít poškozený byt, zřejmě nedostanete také nic.
●    Když si provizorně zakryjete střechu svého domu a nateče vám dovnitř, nemůžete nejspíš počítat ani s korunou pojistného plnění. Byla to vaše nedbalost.
 
Podobných výjimek, tedy takzvaných výluk, je v pojistných smlouvách více a každá pojišťovna je má trochu jiné a jinak formulované. Proto je dobré se na vše informovat a ještě si smlouvu v klidu a hlavně celou přečíst. Je to tisíckrát lepší, než uzavřít smlouvu a žít v domnění, že je všechno v pořádku a při náhlém neštěstí být velmi nemile překvapen.
 
V neposlední řadě nezapomínejte ani na limity plnění jednotlivých věcí, ale také jednotlivých situací. Pro laika je to slovíčkaření. Opravdu se vyplatí, projít smlouvu třeba s právníkem.