Nemusíme být chudí


Kdekdo z lidí touží po neskonalém bohatství. A když se to takovým lidem nesplní, což se stává docela běžnÄ›, jsou tito rádi aspoň za to, že se svými příjmy aspoň nÄ›jak vycházejí a netrpí nouzí. Jenže ani to se mnoha naÅ¡incům nestává a nÄ›kdy se tak tito potýkají tÅ™eba i se zásadními finanÄními problémy. A i když jsou takové komplikace jenom obÄasné a doÄasné, lidi netěší. Protože to znamená neschopnost platit za vÅ¡e, co je potÅ™eba si pořídit. A když nÄ›komu kvůli nedostatku penÄ›z nÄ›co schází, není to důvod k jásotu.
A když je pak potÅ™eba za nÄ›co platit taková, že se nedá poÄkat až na dobu, kdy se peníze v potÅ™ebném objemu zase vydÄ›lají? Pak už se to bez půjÄek neobejde. Jenom s pomocí nÄ›jaké půjÄky je mnohdy Å¡ance na zaplacení toho, co nelze ignorovat. Sice se to dÄ›je na úkor budoucích příjmů a úroky, jež se u půjÄek běžnÄ› platí, toto prodražují, jenže je to pÅ™esto to nejschůdnÄ›jší Å™eÅ¡ení. To nejhorší z dobrých nebo nejlepší ze Å¡patných Å™eÅ¡ení.
A na co by si mÄ›li dávat pozor ti, kdo si v těžkých Äasech půjÄují peníze, aby svou situaci zvládli? SamozÅ™ejmÄ› na to, aby si vybrali půjÄku, kterou mohou skuteÄnÄ› dostat, u níž je neodmítnou kvůli jejich finanÄním nebo jiným nedostatkům, a také aby si zvolili půjÄku, již bez problémů splatí. Protože jenom ti, kdo toto obojí zvládnou, mohou tvrdit, že jim půjÄky pomáhají. Ti, kdo by půjÄku nedostali, stejnÄ› jako ti, kteří by ji nedokázali splácet, se totiž svých problémů nezbavují a nejednou je naopak jeÅ¡tÄ› zhorÅ¡ují. Což je Å¡patné.
A tak se nemá ÄlovÄ›k vrhnout na první půjÄku, která se mu v nÄ›jaké reklamÄ› nabízí, a nemÄ›l by si ji brát, pokud to není nutné nebo prokazatelnÄ› výhodné, co se vyhlídek do budoucna týká. Když si totiž nÄ›kdo peníze půjÄí, nejenom že pÅ™i splácení pÅ™eplácí, jak už bylo zmínÄ›no, ale také je vlastnÄ› v podruÄí toho, kdo mu peníze takto poskytl. A nikomu nemůže být dobÅ™e, když je jeho osud zbyteÄnÄ› závislý na nÄ›kom jiném.