Platíte si řádně povinné ručení?

To znamená, že pokud máte vozidlo zapsané, ale je vyřazené z provozu, zaniklé, vyvezené do jiného státu nebo vám vozidlo bylo odcizeno a nahlásili jste to na Policii České republiky a následně ve své pojišťovně, nemusíte hradit tento příspěvek za dané vozidlo.
Sazba příspěvku je určena vyhláškou Ministerstva financí České republiky a záleží samozřejmě na druhu vozidla.
kabriolet na cestě.jpg
Oproti předchozí variantě příspěvku, kdy byla sazba mnohem vyšší než běžné pojistné, došlo u osobních automobil (také u motocyklů do 350cm3 a přívěsných vozíků) ke snížení této sazby a měla by přibližně právě kopírovat aktuální pojistné částky.
Důvodů, proč lidé neustále porušují zákon a nemají povinné ručení, je dle předchozích zkušeností celá řada. Někteří zcela vědomě porušují zákon, ale někteří ani nevědí, že nějaký takový zákon existuje. Jedná se hlavně o lidi, kteří mají v garážích staré nepojízdné automobily nebo o lidi, kteří si správně nepohlídali převody vozidla při jeho prodeji jiné osobě.
Aby došlo k tomu, že se všichni včas dozví, jak se situace kolem aut a povinného ručení má, připravila Česká kancelář pojistitelů informační kampaň, která informuje o změnách v zákoně a upozorňuje na nutnost kontroly svých záležitostí v této věci.
Od nového roku je na stránkách kanceláře aplikace určená ke kontrole aktuálního stavu. Pokud jste tedy po novém roce obdrželi výzvu, měli byste si všechno řádně překontrolovat, protože tím můžete předejít mnohonásobně vyšším částkám v případě způsobené škody nepojištěným vozidlem.
Je potřeba si uvědomit, že tento příspěvek NENAHRAZUJE pojištění!
Jestliže budete jezdit nepojištěným vozem a způsobíte škodu, zaplatíte jednu třetinu z celkového nároku (maximálně však do výše 300.000,- Kč). Tento limit je také nový. Je to hlavně z toho důvodu, že dříve byly částky pro některé nepojištěné i likvidační a nebylo možné je pak vymáhat rozumnou cestou.
prázdná spz.jpg
Jak takový systém funguje?
Pokud se tedy stane nehoda nepojištěným vozidlem, škodu nejprve za viníka uhradí právě ČKP z uvedeného garančního fondu. Částku zaplatí kancelář celou, i když bude vyšší než limit, který jme již zmiňovali. Teprve následně tuto částku do maximální výše vymáhá ČKP po dlužníkovi.
Proč existuje taková instituce?
Pokud by ČKP neexistovala, museli by si poškození po vinících vymáhat dlužné částky sami.