Pojistky, ze kterých nic nebude!

V posledních letech dochází často k situacím, kdy zákazníci ke koupi různých produktů zřizují také pojistky.
Takové pojištění bývá uzavřeno během několika málo minut, málokdy dojde k tomu, že zákazník má na studium podmínek pojištění desítky minut, natož hodiny. Často se jedná i o koupi nemovitostí v řádech milionů korun, kdy člověk pečlivé zkoumá kupní smlouvu, úvěrovou smlouvu, podmínky k úvěrové smlouvě. Platí si za tímto účelem také právníky, finanční poradce a další odborníky třeba z realitních kanceláří, aby opravdu nenaletěl.
dům a finance
Samozřejmě musíme brát v úvahu, že každá smlouva a každý typ smlouvy má určitá pravidla, rozsah a nastavení pojistných plnění.
Proto je potřeba vždy správně nastavit částky, rozsah připojištění a další údaje o osobě pojištěného nebo majetku, který pojišťujeme. Správně poznačené informace pak určí nejen výši ročního či měsíčního pojistného, ale také výši budoucího odškodnění či plnění.
Často lidé neříkají úplné informace nebo se jen snaží snížit pravidelnou platbu neříkají kompletní. Ve skutečnosti by se však měli právě ptát, jakou ochranu na jaká rizika si kupují.
Pokud si člověk pak zajišťuje majetek na milionové částky s tím, že mu budou finance v případě škody vyplaceny, musí počítat s tím, že za to samozřejmě bude něco platit. V České republice se stále dá najít několik tisícovek smluv, které nejsou aktualizované a zajišťují tedy majetek nižší výše, než je jeho skutečná hodnota.
Potom se právě může stát, že v momentě, kdy se něco přihodí, bude se výrazně krátit právě pojistné plnění.
To samé se týká samozřejmě i pojištění osob!
lapen penězi
Smlouvy, které vypadají jako smlouvy pojistné mají však také velká úskalí, kterým nemusí každý vědět. Například se uzavírají smlouvy pro rodiny a zajištění je tam v případě smrti na třicet tisíc korun i méně. Zbytek platby se pak investuje někam, kde z toho nakonec nic není a ještě ve smlouvě je tato investice do nestabilních fondů označena jako spoření. Dá se v podstatě říci, že klient není vůbec pojištěn, protože deset tisíc v případě úmrtí pozůstalým nepokryje ani náklady na pohřeb.
 
Proto vždy dbejte na to, ať máte pojistky správně uzavřené, ať jim rozumíte, ať víte, co vám vyplatí pojišťovna a v jakém případě a hlavně se nebojte investovat do svých měsíčních či ročních plateb právě z toho důvodu, že se vám pár stovek ročně může šeredně nevyplatit.