Většinové investování

Crowdfunding, neboli časky finanční zdroje davu, jak již název napovídá, je jednou z forem alternativního investování. V posledních letech se stává velice oblíbeným takzvaný půjčkový crowdfunding. Jeho základy stojí na propojení investorů a lidí, kteří mají zájem o půjčky prakticky na cokoli. S tímto systémem vzniká také množství platforem, které zprostředkovávají úvěry nejrůznějším firmám. Negativem však je, že takovýchto investičních příležitostí zpravidla bývá méně a tak je také nižší i úrok.
pytel peněz
Úlohou platforem, které nabízejí půjčky jednotlivým zájemcům, nebo podnikům, je pak především:
·         Propojení poptávky s nabídkou.
·         Administrace půjček.
·         Přesouvání peněz mezi věřiteli a dlužníky.
·         Prověřování zájemců o půjčky.

Bez záruk

Tyto P2P platformy však nemohou poskytnout jisté záruky, takže pokud dlužník přestane splácet, hrozí, že o své peníze bez náhrady přijdete. Pokud totiž splátky za úvěr nechodí déle než měsíc, či dva měsíce, dojde k zesplatnění tohoto úvěru. Vzniklá dlužná částka se potom vymáhá soudní cestou, případně exekucí. Jako novinkou u těchto platforem je možnost odprodeje řádně splácených investic jiným zájemcům.
hodiny a mince
TZ těchto P2P platforem se na českém trhu uvádí:
Platforma Bondster, která nepropojuje investory s jednotlivci a firmami, ale nabízí participaci na již existujících úvěrech.
·         Bondster může nabídnout svým investorům také jistou garanci, a to, že je možné například z investice odstoupit. Je však třeba počítat s tím, že vystoupení z investice je zpoplatněné.
·         Mimoto je lze také nalézt u některých půjček garanci zpětného odkupu, a to v případě, že je některá firma v prodlení se splácením. I zde se počítá poplatek platformě za vystoupení, který činí jedno procento ročně z proinvestované částky.

Podílový crowdfunding

Mimo zmíněný crowdfunding, jež je postavený na půjčkách a odměnách, existuje na českém trhu další typ alternativního investování, a to je podílový crowdfunding, kdy si investoři namísto klasického úvěru kupují podíly v určité společnosti.