Pojišťovny

Pojišťovny jsou všeobecně zařazeny do dvou skupin:
 

  • Životní pojišťovny
  • Neživotní pojišťovny

 
Životní pojišťovna prodává renty, důchodové produkty a životní pojištění, zatímco neživotní pojišťovna nabízí obecné pojistky na ochranu proti ztrátám, které jsou způsobeny ze spotřebitelských produktů nebo služeb.
kalkulačka a výpočet 
Pojištění je ekonomický a právní nástroj, který funguje jako forma řízení rizik pro spotřebitele a společnosti. Pojistný produkt se obvykle používá jako forma zajištění proti riziku podmíněné ztráty, nebo ztráty. Produkt je definován jako spravedlivý převod rizika nebo ztráty z jednoho subjektu na jiný výměnou za hmatatelnou platbu.
 
V důsledku toho pojistitel nebo společnost, která nabízí pojištění, prodá pojišťovně nástroj pro zajištění nebo řízení rizik. Subjekt, který nakupuje, bude chráněn před škodami nebo ztrátami spojenými s podkladovým produktem nebo zdrojem.
 
Všechny pojišťovací společnosti poskytují nástroj pro řízení rizik, aby získaly zisk. Ačkoliv pojišťovny podnikají, aby si získaly finanční přínos, nabízené politiky umožňují ochranu spotřebitelů proti zvýšeným nákladům. Všechny pojišťovny používají pojistnou sazbu, která je určena ke stanovení ceny účtované za určité krytí.
 pojištění domu
Pokrytí pojištění
 
Pojišťovna může poskytnout politiku pro zdánlivě jakýkoli spotřební produkt nebo cennou službu. Domy, majetek, úvěr, automobily, lodě, zdravotní péče, život člověka a různé spotřební výrobky jsou typicky spojeny s nějakou formou pojištění.
 
Pojišťoven již dnes existuje mnoho. V základě poskytují většinou stejné, nebo podobné druhy pojištění, které se mohou lišit cenově, rozsahem pojištění atd. V případě, že si budete vybírat pojišťovnu ať už zdravotní, nebo kvůli pojištění automobilu, určitě si nezapomeňte projít obchodní podmínky a tzv. ,,výlukovou část“ abyste věděli, na co se pojištění nevztahuje. Později byste mohli být překvapeni.