Půjčka není dárek

Na půjčky můžeme natrefit skoro všude kolem nás. Co chvíli potkáme nějakou reklamu, která nás vybízí, ať si půjčíme, trpíme-li právě jakýmkoliv nedostatkem. Jsou tu mnozí různí poskytovatelé, kteří půjčují tu na to, tu na ono a tu třeba i na cokoliv, jednou za takových a jindy za onakých podmínek.

Nabídek půjček je tu tolik, že už je bereme vlastně jako naprostou samozřejmost. A mnozí z nás už pod vlivem podobných reklam dokonce dospěli k přesvědčení, že se vlastně není třeba finanční tísně bát. Vždyť kdyby něco nevyšlo, půjčka to spraví.

Ovšem takovýto názor je nejednou počátkem cesty, která vede do zatracení, do horoucích pekel. A půjčky jsou v tom nevinně. Protože za to, že někdy půjčky pomáhají a jindy škodí, ba i přímo ničí, nemohou tyto, ale výlučně lidé, kteří si je berou.

A co učinit, aby se člověk půjčkou neublížil? Jak se chovat, aby byla půjčka dobrým sluhou, a ne zlým pánem?

V první řadě je nutno mít vždy na mysli, že se každá půjčka musí splatit. Někdy dříve, někdy později, někdy po nižších a jindy po vyšších splátkách, ale musí se tak stát. Plus je obvyklé, že se nevrací jenom půjčená částka, ale i úroky či poplatky. A proto je třeba počítat s tím, že i když je půjčka snadno dostupná, není to dárek. A mělo by se za ni pořizovat jenom tolik, aby to neohrozilo dlužníkovu budoucí solventnost.

Pak je nezbytné myslet na to, že je půjčka jenom provizorním řešením situace. Nelze se tedy spoléhat na to, že bude tato člověku k dispozici věčně, respektive že se mu bude dařit po celý život existovat na dluh a splácet půjčky půjčkami. Takové vytloukání klínu klínem vede nevyhnutelně k neradostným koncům.

A nesmí se zapomínat ani na to, že u půjčky je ten, kdo ji poskytuje, tím, kdo udává pomyslný tón, kdo určuje pravidla hry. A má právo rozhodnout o všem, co se půjčených peněz týká. A sice může, ale nemusí se nechat obměkčit. A tak se nesmí nikdo spolehnout na to, že třeba přijde někdy nějaká amnestie.

A proto si sice půjčovat lze, ale nemělo by se tak dít vždy, když chce člověk víc, než kolik má. Půjčky nejsou od toho, aby díky nim někdo vedl rajský život v duchu hesla ‚po mně potopa‘.