Půjčky nejsou vždy postradatelné


Pokud se nad tím skuteÄnÄ› zamyslíme, můžeme dospÄ›t ke zjiÅ¡tÄ›ní, že půjÄky nejsou zase až tak skvÄ›lé, jak by se mnohým z nás mohlo na první pohled zdát. Když nám dojdou vlastní peníze, je sice samozÅ™ejmé, že s jejich pomocí můžeme získat další a tím se vyhnout nepříjemné neschopnosti zaplatit a získat tak to, co bychom potÅ™ebovali, ale souÄasnÄ› znamenají takové půjÄky vlastnÄ› jenom to, že nám umožňují už dnes utrácet peníze, které bychom mÄ›li utrácet až pozdÄ›ji, až si je fakticky vydÄ›láme. A když utratíme budoucí peníze už dnes, za co budeme žít, až pÅ™ijde ona budoucnost, v níž jsme mÄ›li právÄ› za takto ‚projedené‘ peníze existovat? Což je navíc jeÅ¡tÄ› zhorÅ¡eno tím, že se platí za půjÄky i úroky a poplatky, a ty se rovněž negativnÄ› podepisují na situaci tÄ›ch, kdo si půjÄky berou.
A tak by si nemÄ›l nikdo brát půjÄky zbyteÄnÄ›. Po doÄasném polepÅ¡ení si následují složitosti. Ale je jasné, že jsou i lidé, kteří si půjÄovat potÅ™ebují a pro které jsou půjÄky dobré. V nÄ›kterých případech je i existence na úkor budoucnosti se vÅ¡emi svými mínusy lepší než život v rámci toho, co si lze dovolit, protože v takovém případÄ› ÄlovÄ›ku sice v budoucnu zůstane vÅ¡echno, na co získá nárok, jenže takový zítÅ™ek nemusí vůbec nastat. Když dnes nÄ›kdo skonÄí v exekuci a bídÄ›, je to horší, než když zaplatí dneÅ¡ní výdaje z budoucích příjmů a pozdÄ›ji se kvůli tomu uskromní.
A tak je záhodno zamýšlet se nad tím, jestli půjÄky vážnÄ› potÅ™ebujeme. A když je potÅ™ebujeme, je tÅ™eba si vybrat aspoň to, co nám prospÄ›je a neohrozí nás to. Protože půjÄky mají pomáhat, nikoliv Å¡kodit. A tak bychom mÄ›li zjiÅ¡Å¥ovat, kolik že na půjÄkách pÅ™eplatíme a zda se nám takové úroky a poplatky vyplatí a zda je skuteÄnÄ› zvládneme, mÄ›li bychom si brát takové Äástky s takovými splátkami a takovou dobou splácení, abychom se nedostali do situace, kdy budeme muset vytloukat klín klínem. Protože jen půjÄka, kterou zvládneme, je pomocí. Ne zrovna ideální, ale pÅ™esto pomocí. Která se ale pÅ™i Å¡patné volbÄ› může zmÄ›nit i ve vážný problém.