Směnky

Cenné papíry týkající se bankovnictví zahrnují spoustu různých, jednotlivých tiskopisů. Možná si říkáte, proč začínáme tak obšírně, pod pojmem směnka se přece musí najít něco konkrétního, co se dá popsat pár slovy. Jenomže v tom je zase trochu háček, protože směnka jako taková patří do obšírnějšího tématu, proto jsme začali celé téma s cennými papíry. Směnka samotná je totiž druh cenného papíru. Řekneme si tedy, co znamenají cenné papíry, abychom se v této problematice lépe mohli zorientovat. Cenné papíry spadají do oblasti bankovnictví. Cenný papír je jakýsi druh tiskopisu. Můžete pomocí něj uplatnit nárok. Každý cenný papír, tedy i směnka musí nést podstatné náležitosti – označení, název, hodnotu, datum vydání, jméno toho, kdo jej vydává, a tak dále. Do cenných papírů tedy spadají i další tiskopisy, může to být šek, akcie, obligace, ale i právě naše již zmíněná směnka, kterou se nadále budeme podrobněji zabývat.

Podstatné náležitosti

Směnka se nejčastěji vydává na řad nebo na jméno. Na peněžním trhu se můžeme setkat nejenom se směnkou, ale také s šekem. Směnka je určitý dluh. Jak jsme si již řekli, musí obsahovat podstatné náležitosti, aby byla platná. Musí mít název, nést určitou částku, datum a místo vystavení, také obsahuje splatnost, tedy určité časové období, jméno dlužníka a věřitele, což jsou podstatné náležitosti a také například akcept nebo domicil.
Směnka se dále rozděluje na:

  • Směnka vlastní
  • Směnka cizí

Dále se můžeme na směnku podívat z pohledu účetnictví. V této oblasti bychom následně směnku rozlišovali jako směnku k úhradě nebo jako směnku k inkasu. Směnky k úhradě musíme samozřejmě zaplatit, a proto představují určitý dluh. Naproti tomu směnku k inkasu neproplácíme, ale naopak, ta nám má být někým jiným proplacena, tedy nám připadnou peníze – v účetnictví se tato transakce značí, a mluvíme o ní jako o pohledávkách.