Účelová půjčka a úvěr

Úvěry dělíme do několika skupin, podle doby splatnosti, podle toho, kdo je poskytuje a tak podobně. Rozdělit je můžeme také podle toho, na co budou peníze použity a tím se dostáváme k hlavnímu tématu. Úvěr může být účelový a neúčelový. Jakmile získáme peníze z úvěru, můžeme je využít buďto na předem dohodnutou věc, na zaplacení konkrétních potřeb, jedná se v tomto případě o účelový úvěr, nebo je naopak můžeme využít na zaplacení čehokoliv, podle předem dohodnuté verze, že peníze nám budou poskytnuté jako neúčelová půjčka čili s penězi budeme moci naložit podle libosti, aniž bychom museli dokládat, na co jsme je použili.
Účelový úvěr musí být vždy doložen účelem, na co peníze budou použity. Nejčastěji se jako účelový úvěr uvádí úvěr na bydlení, protože tam musíme dokazovat, že jsme peníze použili na bydlení. S tím se setkává vysoké procento obyvatelstva, proto je nám toto téma blízké. Půjčku si můžeme vzít na jakékoliv spotřební zboží a splácet krátkou dobu, například jako úvěr krátkodobý, který splatíme do jednoho roku. Účelový úvěr může být i dlouhodobého charakteru, například se může jednat o hypotéku.

Nižší částky spotřebitelského úvěru

U nižších částek běžného účelového spotřebitelského úvěru jsou peníze většinou ihned vyplaceny podle faktury na účet prodejce. Jestliže si tedy kupujete nějakou věc, tak přijdete s fakturou do banky a tam ji vyplatí přímo na účet prodejci. Vy pak splácíte bance splátky až do doby, než je úvěr s poplatky a úrokem splacen. Vše je předem sjednáno a dohodnuto ve smlouvě. Peníze tedy můžete nechat vyplatit všechny najednou nebo postupně na účet, jaký si řeknete, například prodejce, nebo i vlastní, nebo můžete využít převzetí v hotovosti. Banka Vám vyplatí peníze, se kterými naložíte podle účelu. Účelová půjčka se často vidí, když si pořizujeme nový automobil, ale také v rámci zaplacení výdajů na bydlení. Peníze se vždy musí využít podle smluveného účelu. Splátky se mohou splácet postupně. Účelovou půjčku si můžete sjednat i kdekoliv na internetu u nebankovních společnost, které mají vyřízení online.