Úskalí hypoték

Česká národní banka vydala proto doporučení, pomocí kterého chce omezit díl financí od bank na pořízení bydlení. Již v loňském roce Česká národní banka vydala doporučení bankám poskytovat hypotéky maximálně do výše devadesáti pěti procent hodnoty nemovitosti. Touto snahou zamýšlela Česká národní banka přimět banky k tomu, aby nepůjčovaly finance zájemcům, kteří nemají vlastní úspory a byli by bez rezerv odkázaní pouze na hypoteční úvěr. A tak již od podzimu klienti dosahují maximálně na úvěr s LTV 95. Bankám rovněž hrozí, že pokud nebudou toto doporučení respektovat, bude po nich požadováno vyšší kapitálové zajištění.
dům z puzzle

Omezená dostupnost bydlení

Nové další doporučení bankám je ve znění, že banky mohou poskytovat hypotéky maximálně do devadesáti procent hodnoty nemovitosti. Banky samy tvrdí, že je rozhodnutí České národní banky ohledně neposkytování stoprocentních hypoték klientům téměř neovlivnilo, neboť tyto hypotéky představují jen jednotky procent. To znamená, že došlo k omezení dostupnosti bydlení pouze pro některé úzké skupiny klientů.
růžová pokladnička

Mnohem horší situace?

U dalšího kroku České národní banky už to může být ovšem trochu horší, a tak je možné, že se počet klientů žádajících o hypotéku navýší a tím může dojít k omezení dostupnosti bydlení pro další skupiny zájemců o hypotéku.  Doporučení České Národní banky může nepřímo ovlivnit i ceny nemovitostí a může to vést k drobné korekci trhu. Kvůli opatřením České národní banky dojde možná k okolo dvacetiprocentnímu snížení objemu poskytnutých hypoték. V současné době jsou podmínky pro financování bydlení bez vlastních úspor velice omezené, a v budoucnu to nebude jinak. Poroste však větší počet klientů, kteří nedostatek úspor pro hypotéku vyřeší pomocí jinými půjčkami. Toto dofinancování jiným úvěrem však znamená zvýšenou finanční zátěž.