Vaše zaměstnání má vliv na vaši pojistku!

Pokud máte dojem, že na tom, co vlastně děláte, nezáleží, pletete se. Čím rizikovější zaměstnání máte, tím vyšší cenu budete také platit. A je to logické. Pokud pracujete jako soustružník, určitě máte větší rizika zranění při práci, než administrativní pracovnice v kanceláři u počítače.
stavba domu s balkonem.jpg

Nikdy bychom tedy neměli nijak upravovat popis svého zaměstnání jenom proto, abychom ušetřili na měsíčních platbách a to hlavně z toho důvodu, že by nám v případě, že by se nám něco stalo, nevyplatila banka takové odškodnění, jaké bychom si třeba i zasloužili za dané zranění či neschopnost práce. Pokud váš finanční poradce či pojišťovna zařadí do opravdu rizikové skupiny, je rozumné si přidat i další doplňkové připojištění. Tím se pak vyhneme právě nepříjemnostem při řešení nějaké škodní události.

Nezanedbávejte ani proto hlášení změny zaměstnání, ať už ho budete mít nyní méně rizikové nebo naopak více. Pokud byste byli špatně zařazeni vlivem nepřesných informací, může tedy pak pojišťovna, jak bylo uvedeno, krátit případné vyplácení pojistného plnění.
pracovní rukavice.jpg

Celková výše pojistného je samozřejmě dána nejen rizikovostí zaměstnání, ale také co do výše pojistných čásek, co do rozsahu pojištění, co do zdravotního stavu a věku klienta. Nezapomíná se také na to, zda pojištěnec kouří či je registrovaným aktivním sportovcem.

Pojišťovny si samozřejmě dlouhodobě vedou evidenci úrazovosti a nemocnosti u jednotlivých profesí.

Mezi nejvíce rizikové patří samozřejmě práce, které se odehrávají ve výškách, ve zdraví škodlivém prostředí a samozřejmě mezi vysoce riziková povolání se řadí i profesionální sportování.

Je určitě rozumné toto všechno promýšlet ještě před uzavřením pojistky a probrat toto i například s pojišťovacím agentem. Vždy uvažujte tak, ať jste kryti nejen pro zranění například rukou, pokud jimi pracujete, ale také pro ostatní neschopnosti práce z důvodu nemoci či jiných zranění. Pokud totiž pracujete opravdu rukama, například jako soustružník a nepojistíte se na zranění páteře, bude vám při nenadálém úrazu pojistka na ruce k ničemu. Nezapomínejte také na pojištění invalidity a pojištění pro případ smrti.

Pojistka by vždy měla chránit nejen vás, ale i vaši rodinu, která by mohla být vlivem vašeho zranění či úmrtí postižena.