Víte, co „smíte a nesmíte“?

 Pojišťovnictví je sám o sobě poměrně složitý obor ve všech ohledech a má několik možností, jak se dá dělit. Jedno ze zásadních možností, jak se dá pojišťovnictví dělit, je na povinné a dobrovolné pojištění. Spousta lidí zapomíná, že stát (který většinou managment těchto pojištění odbude sám) ukládá občanům některá povinná pojištění, která si mnohdy sami neplatí, ale je to pouze jejich chyba, pokud zjistí, že např. i několik let nebyla jejich pojištění placena.

Zákonná pojištění jsou 4:
·         Sociální
 Stará se především o sociální stránku lidského života, jak už vypovídá sám název. Pomáhá zejména v těžších (finančně) životních situacích jako je ztráta zaměstnání, stáří, invalidita, nemoc či výchova dětí, kdy z peněz daňových poplatníků je vyplácená taková částka, která odpovídá takové výši, která je označena jako možná nejnižší dostatečná k životnímu minimu. Většinou úzce souvisí se zaměstnáním nejen kvůli výši platu (z kterého bývají i sociální dávky vypočítávány), ale i proto, že je z hrubého platu strhávána.

·         Zdravotní
 Toto pojištění má mnoho nevýhod a není to pojištění v pravém slova smyslu (kdyby bylo, platila by se částka podle toho, jak moc je dotyčný „rizikový“ pro pojišťovnu a ne podle výše platu), přesto pro mnoho lidí přinese mnoho komplikací. Z tohoto pojištění je zaplacena veškerá zdravotní péče, tudíž pokud se pojištění neplatí (což je povinné, ale např. pokud jste nezaměstnaní a nejste vedeni na úřadu práce), výlohy za lékařskou péči se za roky neplacení mohou vyšplhat do astronomických výšin – a to bývá většinou teprve ta chvíle, kdy se na celý problém přijde. Na rozdíl od sociálního pojištění, toto pojištění platí buď zaměstnavatel, nebo stát (to i v případě dětí a studentů či nezaměstnaných).

·         Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 Známé také jako povinné ručení nebo zelená karta. Toto pojištění je povinné pro každé vozidlo, které se v České republice pohybuje na pozemních komunikacích. Jeho účelem je ochrana zdraví a majetku třetích osob, jimiž byla provozem vozidla zapříčiněna škoda. Toto pojištění si většinou obstarává buď vlastník, nebo provozovatel vozidla – nicméně vozidlo bez něho na silnice nemůže. Odpovědnou osobou v této smlouvě nemusí být nutně např. majitel, protože se vztahuje na toho, kdo je ve smlouvě uveden bez ohledu na vztah k autu.

·         Pojištění úrazů a nemocí zaměstnanců z povolání