Ve kterých případech nedostanete od pojišťovny ani korunu?

Fakt, že máte bydlení pojištěné, ještě neznamená, že jste v suchu. Celý proces je mnohem složitější, než se na první pohled zdá, a ačkoli to je nepříjemné, namáhavé a často složité, doopravdy vám doporučujeme pečlivě a řádně si projít všechny poznatky k pojistné smlouvě, kterou dostanete do ruky před jejím podepsáním.
pojištění rodiny, domu a auta
Pojištění domácnosti
Tento druh pojištění se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, na to, co si dokážete z domu odnést a je to tedy movité. Nevztahuje se například na podlahy, sklepy, střechy nebo zdi, případně stavební části domu nebo bytu.

Toto pojištění má označení rizikové; to znamená, že věci, které jsou tímto druhem pojištění pojištěné, jsou pojištěné pouze a jenom proti těm událostem a rizikům, které jsou konkrétně vypsané ve smlouvě. Což znamená, že pojistka, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, neuhradí v případě ztráty, poškození nebo zničení žádnou částku. Všechno, co pod pojistku nespadá, je uvedeno v oddíle smlouvy, věnovanému výlukám z pojištění.

Všeobecné výluky z pojištění domácnosti
To jsou většinou neobvyklé situace, které mohou nastat – jako příklady uveďme terorismus, započetí války, jaderné výbuchy, ale třeba i hrubá nedbalost. Kdyby nastala některé z výše uvedených situací, pojišťovna by vás nevyplatila, ani kdyby došlo na poškození věci/domácnosti způsobem, proti kterému byla věc/domácnost poškozena.
pojištění domácnosti
Do těchto výluk patří ale například i škoda nebo vada, která byla na majetku či věci už při jejím pořízení – avšak pouze v případě, že o ní sjednavatel věděl. Pakliže došlo k poškození majetku z důvodu vaší nedbalosti, bezohlednosti nebo netečnosti, pojišťovna vám opět nic nevyplatí.

Vždy se vyplatí sledovat definice pojmů, které pojišťovna používá. Například doutnání, žhnutí a nedostatek kyslíku není požár, a tedy ani v tomto případě byste se vyplacení pojistky na škody nedočkali.