Vyplatí se pojištění proti neschopnosti splácet hypoteční úvěr?

Většina specialistů z oblasti finančnictví se shoduje na tom, že takové pojištění výhodné není. Jedním z důvodů je tzv. výjimka v pojistném plnění zakotvená v pojistné smlouvě. Odborníci často varují před tím, že pravděpodobnost, že by pojišťovna hradila pojistné plnění v případě jakéhokoliv dramatického závěru, je velice malá. Problém tkví také v tom, že se tato specifická pojistka vztahuje přímo k samotnému úvěru, není tedy zrovna variabilní, ačkoliv vypadá její název důstojně, aby v lidech probouzela bezstarostnou naivitu.
dům s více podlažími

Pro pojistné plnění při ztrátě zaměstnání platí určitá pravidla

V případě, že si žadatel o hypoteční úvěr sjedná životní pojištění pro případ úmrtí, invalidity nebo nemoci, tak u pojištění pro případ ztráty schopnosti splácet dluh bance připadá v úvahu pouze situace, že přijde o zaměstnání. Podmínkou ovšem je taková ztráta zaměstnání, že zaměstnavatel se zaměstnance zbaví jen z důvodu zrušení pracovního místa nebo snížení stavu zaměstnanců ve firmě. To jsou právě případy, kdy firmy musí vyplácet zaměstnancům tučné odstupné, aby lidem kompenzovaly období, než si najdou zaměstnání nové. Můžete si snadno domyslet, že k takovým modelovým situacím dochází zřídka, a že zaměstnavatel raději ukončí pracovní poměr se zaměstnancem dohodou.
domov a růže

Pojistka se sjednává na krátké fixní období

U pojištění sjednaného současně s hypotečním úvěrem, se toto zpravidla hradí jednorázově, dá se sice rozložit mezi splátky úvěru, ale platí se z něj i úroky. A tak se stane, že pojistka vzroste za dobu dvaceti let splácení hypotéky třeba i o patnáct tisíc korun. Zádrhel ovšem spočívá v tom, že se pojištění proti neschopnosti splácet sjednává na dobu výrazně kratší, řekněme na 5 let. Po 5 letech už klient pojištěný není a musel by uzavřít nové pojištění. To však opět částku úvěru navýší, atd. Navíc se pojistné zvyšuje každým rokem, nejdražší je vždy ke konci období splácení hypotéky.

Pojišťovny si zkrátka velice dobře spočítají pravděpodobnost, kdy k jaké situaci může dojít, vychází z dlouhodobých statistik a analýz finančních specialistů. Kdyby se tak nechovaly, musely by vyhlásit bankrot. Právě ona pravděpodobnost je tím klíčovým bodem zisku pojišťoven a ztráty financí pro klienty. To se týká veškerých typů pojistek, finanční experti si zkrátka dobře spočítají, co se jim vyplatí, a co ne.