Životní pojištění jako forma investice

Samozřejmě, že slyšeli. I přes to, že pojištění existuje mnoho forem, životní pojištění patří k těm nejvíce skloňovaným. Znáte i vy jeho výhody?
Široká náruč zabezpečení
Životní pojištění má mnoho podob. Základními jsou ovšem tři formy:
·         pro případ smrti
·         pro případ dožití
·         kombinovaná forma (tedy obě dvě předchozí formy dohromady)
dohoda pojištění
Pojištění pro případ smrti asi nemusíme nijak široce rozebírat- v případě vaší smrti připadne určitá finanční částka vámi zvoleným lidem. Pokud se tedy pojistíte pro případ smrti na částku 100 000 Kč, lze pak určit, že 50% z této částky dostane vaše drahá polovička a dvě děti po 25%. Rozdělení prostředků je tedy předem jasně určené a nevzniknou kolem něho žádné spory.
Pojištění pro případ dožití však mnoha lidem motá hlavu trochu více. Přitom se jedná o poměrně důležité pojištění, které je pouze trochu složitěji řečeno- pojišťujete se pro případ, že byste měli dlouhodobě následky v důsledku úrazu. Částky, na které se zde pojišťuje, jsou trochu vyšší, než u předchozí varianty, ale myslete také na to, na kolik péče o takovou osobu stojí…
K tomu samozřejmě připadá spoustu připojištění. Na vrcholu se samozřejmě drží připojištění pro případ úrazu. Když si tedy zlomíte ruku, může vás alespoň hřát myšlenka, že do rozpočtu ovlivněného vaší indispozicí přibude pár korun od pojišťovny.
Dále se můžete připojistit pro případ nemoci (volíte částku, kterou obdržíte za každý den na neschopence), pro případ pobytu v nemocnici (stejný princip) nebo pro případ invalidního důchodu či vážné nemoci. Poslední dvě položky jsou samozřejmě nákladnější a pojišťovna si trochu více prozkoumává vaší zdravotní dokumentaci, pokud jste ale doposud neměli žádné vážnější zdravotní problémy, nemáte se čeho obávat.
invalidní vozík
Vratná investice do vašeho zdraví
Životní pojištění se uzavírá vždy na dobu určitou v řádu několika let. Pokud se s pojišťovnou dohodnete na investiční formě životního pojištění, zprostředkovatel bude vámi placené pojistné investovat a takto zhodnocené prostředky se vám po ukončení pojistné doby vyplatí. Samozřejmě jako každá investice i tato obnáší různá rizika a je vždy záhodno je se zprostředkovatelem prodiskutovat a zhodnotit.