Pojištění vozidel

Mnohdy to ani nemusí být způsobeno Vaší nepozorností. Stačí, když se řízení plně nevěnuje někdo další, kdo Vám může způsobit poškození vozidla nebo nedej bože újmu na zdraví. Taková dopravní nehoda se mnohdy může pohybovat ve statisících korun, u hromadné dopravní nehody i v milionech korun. Pokud se to tak bohužel stane, nastává situace, kdy viník nehody musí hradit veškeré škody vzniklé v souvislosti s touto nehodou.
nárazová zkouška
U pojištění vozidel rozlišujeme dva druhy pojistek:
·         První se nazývá pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Většina z nás to zná pod pojmem povinné ručení. Toto pojištění musí mít každé vozidlo účastnící se silničního provozu ze zákona. To, že máme řádně uzavřené toto pojištění, prokážeme zelenou kartou, kterou musíme vozit vždy u sebe. V rámci povinného ručení se hradí újma způsobená při dopravní nehodě někomu jinému. Rozlišuje se na újmu na zdraví a životě, z čehož se hradí léčení, a škody na majetku a ušlý zisk, z čehož se hradí opravení poškozeného vozidla, poskytnutí náhradního vozidla, případně ušlý zisk poškozenému. Zákon stanovuje zákonné minimální limity těchto dvou částek povinného ručení na 35 mil. Kč pro každou část zvlášť. Pojišťovny ale umožňují mnohem vyšší limity.

K povinnému ručení si můžeme sjednat připojištění skel, úrazové pojištění vztahující se například na to, když si přivřeme prst ve dveřích auta, pojištění zavazadel, střet se zvěří, rozšířené asistenční služby, ze kterých lze uhradit např. odtah vozidla. Pokud odjezdíte celý rok bez nehody, načítá se Vám bonus, který Vám povinné ručení zlevňuje. Maximálně tento bonus může mít hodnotu 50 %.
auto pojištění
·         Druhou pojistkou je havarijní pojištění. Toto není dáno zákonem, takže si jej uzavíráte z vlastní vůle. Z této pojistky se hradí škody na Vašem vlastním vozidle, ať už jsou způsobené Vaší vlastní vinou, živelnou pohromou (povodeň, kroupy, oheň, sníh…), nebo odcizením či vandalismem. Pokud kupujete úplně nové auto z autosalonu, navíc třeba na leasing, musí být uzavřeno vždy. Pokud plánujete koupi novějšího auta v budoucnu, i když třeba z bazaru, můžete si uzavřít havarijní pojištění na své starší auto, které bude samo o sobě levnější, ale vyjedete si tak bonusy do budoucna pro své novější auto. A věřte, že je velká výhoda, pokud nešťastnou náhodou ťuknete do jiného auta, když si opravu nemusíte platit z vlastní kapsy.