Úvěr, co to je

Úvěr je označení půjčky. Nejběžněji úvěr poskytují banky a jiné nebankovní společnosti. Při úvěru se vždy uzavírá úvěrová smlouva obsahující veškeré náležitosti. Výše úvěru není stanovena. Částka se může lišit v závislosti na nabídce poskytovatelů a na konkrétních potřebách jedince. Půjčovatel peněz se nazývá věřitel. Ten, kdo si je půjčuje, se nazývá dlužník. Věřitel tedy poskytne dlužníkovi určitý obnos finančních prostředků na předem stanovenou a dohodnutou dobu. Doba splatnosti – čili doba, do které musí být úvěr splacen, může být různá. Pokud si klient zřídí úvěr na pár desítek tisíc, je doba splatnosti kratší než v případě, že si půjčí několik stovek tisíc, kdy bude zřejmě doba splatnosti delší, aby klient mohl splácet pravidelné splátky a nečinilo mu to závažné problémy. Vyhodnocování, kolik financí klientovi musí zůstat, dělají samozřejmě banky. Podle toho, kolik vyděláváte, si můžete půjčit a podle toho a podmínek v bance či jiné nebankovní společnosti, se nastavuje i doba splatnosti. K úvěru náleží také úrok. Úrok je odměna věřiteli za to, že vám poskytnul na určité období finanční prostředky. Většinou se splácí již ve splátkách a to postupně.

Druhy úvěrů

Úvěrů je několik různých druhů. Můžeme úvěr rozlišovat podle toho, kdo jej poskytuje čili na bankovní úvěr a nebankovní úvěr. Dále existuje rozdělení podle toho, na co peníze použijeme čili se rozlišuje úvěr účelový a neúčelový. Do základního rozdělení můžeme zařadit také spotřebitelské a podnikatelské úvěry. Spotřebitelské se poskytují běžným občanům, zatímco ty podnikatelské si mohou sjednávat pouze firmy, OSVČ a podnikatelé.
Narazit můžete také na hypoteční úvěry, které jsou spjaté se zástavou nemovitosti a peníze se používají na bydlení. Další může být kontokorentní úvěr. Ten se sjednává k běžnému účtu a znamená, že můžete jít na bankovním účtu takzvaně do mínusu. Naproti tomu revolvingové úvěry jsou zase spjaty s kreditními kartami a znamenají, že na kartě nemáte vlastní peníze, ale využíváte peníze z banky právě formou úvěru.