Likvidace nebo bankrot?

I když je to neuvěřitelné, musíme si uvědomit, že i banka je taková společnost, která může být v ohrožení, respektive nemusí si vést tak dobře, jak se odhaduje, že si povede. Vzhledem k tomu, že si finanční trh u nás v posledních patnácti letech užil velmi bouřlivé období, dá se říct, že není výjimkou, když banka ukončí svou činnost.
pracovnice s taškou
Pojďme se na některé z takových bank podívat, protože možná i vy budete tyto banky znát, alespoň podle názvu:
•    Agrobanka
•    Česká banka
•    Pragobanka
•    Union banka
•    Velkomoravská banka
J
eště tedy jednou si pojďme k likvidaci říct některé zajímavé informace.
slovo konkurs
•    Co je likvidace?
Likvidace společnosti je určitý proces, který se ukončí tím, že zanikne firma ve smyslu jejího vymazání z obchodního rejstříku. Nelze, jak už bylo uvedeno výše, si však plést likvidaci a bankrot, protože bankrot je zcela nedobrovolný proces, kterým firma prochází, zatímco likvidace je proces, který je nastartován rozhodnutím vlastníků firmy. Likvidátorem firmy musí být výhradně fyzická osoba, protože se jedná o dlouhý proces, který většinou nemůže trvat kratší dobu, než rok a půl od vstupu firmy do likvidace.

•    Jaké jsou nejčastější důvody pro likvidaci?
Nejčastěji jsou v likvidaci firmy ze zahraničí, které potřebují zde zavřít svoje pobočky a přesunout výrobu jinam. Dalším důvodem je, že zde je založena firma pouze za účelem splnění některé z konkrétní akvizice, které se nakonec neuskuteční a tím pádem je zbytečné zde nést náklady s vedením firmy spojené. České subjekty nekončí v tak velké míře v likvidaci, ale spíše právě v insolvenci nebo v pozastavené pozici.
kladívko na aukci
•    Jak se liší bankrot od likvidace?
•    Jak bylo uvedeno výše, likvidace je proces dobrovolný. Likvidují se firmy, které nejsou předlužené. Vlastníci se mohou rozhodnout v podnikání nepokračovat, rozprodat majetek a vyplatit své podíly ve formě likvidačních zůstatků. Podíl bývá zpravidla vyšší než počáteční vklad.
•    Proti likvidaci pak stojí nedobrovolný bankrot, o kterém soud za splnění zákonných podmínek rozhodne. Obvykle se tento soud stane na základě návrhu věřitelů či managementu společnosti. Tedy, pak běží, tak zvané, konkurzní řízení. Konkurzní správce pak zpeněží zbývající majetek společnosti a z výnosu se alespoň částečně uspokojují věřitelé firmy.