Nemusí jít jen o pár korun

Se svými příjmy by měl vystačit každý z nás. Ovšem pravidlem to rozhodně není. Ani v časech blahobytu, o problematické současnosti pak ani nemluvě. A pokud někomu dojdou peníze pár dní před výplatou, a tento musí navzdory tomu něco zaplatit, zvažuje dotyčný nejednou půjčku.

Není na tom vlastně nic nelogického. Půjčka dokáže leccos napravit. Ovšem ona výše popsaná situace je mimořádná, a proto se u ní znatelně omezuje manévrovací prostor. Spěchání na takové půjčení totiž logicky vylučuje možnost využít ty nejserióznější z nabízejících se půjček, tedy ty, u nichž je žadatel řádně prověřován stran své bonity a jemuž také bývá nejednou půjčka zamítnuta s tím, že hrozí riziko neschopnosti splácet tak, jak je dohodnuto.

A naopak se v takové chvíli hledají půjčky, kde se schvalovací proces maximálně zkracuje a peníze se poskytují hned nebo v kratičkém časovém úseku.

Takové půjčky samozřejmě existují též. Ovšem dříve, než si je člověk vezme, by měl zvážit nejen jejich plusy, ale hlavně mínusy. Protože je nasnadě, že u půjček typu ‚pár korun do výplaty‘, které se poskytují během okamžiku, a to vlastně i klidně bez jakéhokoliv osobnějšího kontaktu poskytovatele se žadatelem, existuje rizik povícero. Právě proto, že jsou rizikovou záležitostí, se tu požadují přehnané úroky a nejednou jsou tu samozřejmostí i docela drakonické sankce.

Taková blesková půjčka vypadá výhodně jenom zdánlivě. Protože člověk přeplatí řekněme jenom pár stokorun. Jež jsou ale vzhledem k nízké půjčené částce a krátké lhůtě splatnosti ve skutečnosti přímo nehorázným přeplatkem.

A pokud pak člověk za oněch nemnoho dní nedostane očekávanou výplatu a není schopen vše půjčené vrátit? Pak ho i těch pár půjčených korun snadno zruinuje. Nejednou naskáčou takové sankce, až se z toho protáčejí panenky.

A proto nechť si takové bleskové půjčky na několik dní lidé berou. Ale chce to vše dobře zvážit. Aby nedošlo ke katastrofě pro směšných pár korun na pár dní.