Obchodní úvěr

V rámci podnikání se můžeme setkat s různými úvěry, půjčkami a dalšími finančními možnostmi. Je jich opravdu hodně. Podnikatelé tedy mají na výběr, jak budou platit, jakou formu zvolí, či jestli raději budou volit druh úvěru. Ano, i ten je možný z hlediska obchodních partnerů. Říká se mu obchodní úvěr a probíhá mezi dodavatelem a odběratelem. Jedná se o to, že pokud zakoupíte zboží nebo služby, nemusíte celou částku zaplatit ihned hotově nebo převodem na bankovní účet, ale můžete se domluvit na úvěru. S tím samozřejmě musí obě strany předem souhlasit. Obchodní úvěr tedy poskytuje dodavatel zboží či služeb svému odběrateli. Z dodavatele se stává věřitel, tedy ten, komu dluží odběratel peníze. Odběratel se tedy proměnil v dlužníka. V těchto případech úvěrů se většinou jedná o bezúročné financování, proto je to z hlediska odběratelů atraktivní.
Peníze tedy nemusí odběratel mít všechny ihned najednou, ale může je splácet postupně až po době splatnosti dle dohodnutých podmínek.

Můžete nakoupit zboží či služby, aniž byste měli na zaplacení

Podnikatelé tímto způsobem získávají určitou výhodu. Nemusí mít hotovost na účtu nebo v pokladně, a i přesto mohou nakupit zboží nebo zaplatit služby. Jedná se také v podstatě o výhodné financování z dlouhodobého hlediska, protože s žádným bezúročným úvěrem byste se nikde jinde nesetkali. V rámci firem to tímto způsobem zatím ještě funguje, takže se můžete setkat s tím, že vám dodavatel – věřitel nebude účtovat žádné úroky ani nic podobného. Splatíte tedy pouze částku – konečnou sumu neboli přesnou hodnotu zboží.
A jak se dohoda uzavírá? Ještě si řekneme, že tento úvěr se může samozřejmě uzavřít jako běžná faktura. Nepotřebujte k tomu tedy žádné další zvláštní listiny. Můžete ji také sepsat jako směnku nebo formou šeku.
Obchodní úvěr může mít tedy více podob. Záleží na konkrétních potřebách a prioritách daného podnikatele a souhry obou subjektů.