Pojištění domácího mazlíčka

Pořídit si domácího mazlíčka v podobě psa nebo kočky je většinou velká událost a radost. Ovšem pokud onemocní, nebo se mu stane nějaký úraz, radost se mění ve starost. Veterinární péče je velice nákladná a platí se v podstatě za každý úkon. Člověk si pak uvědomí, jak je dobré, že péče o člověka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a my nemusíme u lékaře vytahovat peněženku.
bankovky na formuláři
U zvířat se péče zdarma asi nikdy nedočkáme, ovšem situace se dá řešit a to, jako mnoho ostatních nečekaných událostí v životě, pojištěním. Některé tuzemské pojišťovny již běžně nabízejí pojištění pro kočky nebo psy.
štěňata rotvajlera

Jak to funguje

Pojištění je cíleno zejména na pokrytí veterinární péče nebo léčby, která zahrnuje operace zvířete, anestezii, léky, hospitalizaci nebo ubytování v hotelu pro zvířata, případně i ubytování zvířete v době, kdy se o něj nemůže ze zdravotních důvodů postarat jeho majitel.
Pojistná částka může být až 90 000 Kč za rok. Roční pojistné za psa se pak pohybuje od částky cca 1 500 Kč, za kočku asi 1 100 Kč ročně.
Pojištění se běžně vztahuje na léčbu v případě onemocnění, úrazu, úhynu nebo odpovědnosti za škodu, kterou zvíře způsobí. Spoluúčast majitele bývá u pojišťoven různá, někde jsou to procenta z nákladů, někde se dá výše spoluúčasti volit a jinde je dána pevnou částkou.
Pro uzavření pojistné smlouvy musí zvíře splňovat určité podmínky. Musí být většinou čipováno nebo alespoň tetováno, musí mít potvrzení veterináře o dobrém zdravotním stavu, být řádně očkováno a podstupovat pravidelné veterinární prohlídky. Vše je dáno všeobecnými podmínkami dané pojišťovny. Současně musí zvíře dosáhnout předepsaného vstupního věku, který je u psa zpravidla šest a u kočky pět měsíců. Maximální věk zvířete pak určen nebývá.
Pojištění veterinární léčby bývá sjednáváno na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce jednoho roku.
Volitelným pojištěním k pojištění veterinární léčby je pojištění úhynu. Toto pojištění pokrývá škody, vzniklé úhynem zvířete nebo jeho nuceným utracením. Výstupní věk zvířete u tohoto pojištění je osm let, u zvířat nad 50 kg pak 6 let.
ležící mourek
Pokud zvažujete pořízení domácího mazlíčka, je vhodné a určitě i výhodné, sjednat mu pojištění včas, dokud je zvíře zdravé. Roční náklady nejsou zdaleka tak vysoké, jak se může vyšplhat účet z veterinární kliniky za jednu návštěvu.