Porovnání rizik a výnosů ve světě investic

Jestliže plánujete zhodnotit své peníze, tak vždy musíte počítat s tím, že zde existuje riziko ztráty celé investice. Správný investor tedy u jednotlivých investic zkoumá poměr rizika, likvidity a výnosů. Na základě těchto parametrů se dále rozhoduje, co vše zahrne do svého portfolia.
Typy investic dělíme na několik základních druhů od nízkorizikových až po ty vysoce rizikové. Jak se to ve světě investic má, tak čím vyšší riziko, tím je i větší zisk. Pojďme si tedy více přiblížit jednotlivé typy investic.
finanční úroky

Fondy peněžního trhu

Jednou z takových garantovaných jistot jsou fondy peněžního trhu. Zde je riziko ztráty investice natolik minimální, že se zde člověka nemusí ničeho bát. Problém nastává v případě zhodnocení vložené částky, které se pohybuje okolo 3%. Je to na zvážení, protože v některých případech takové zhodnocení nepokryje ani případnou inflaci a investor tedy nic nevydělá, ale lze toho využít u začínajícího investora pro získání zkušensotí.
budík a mince

Dluhopisy

Další jistotu tvoří dluhopisy, které nabízí zhodnocení až 5%. Investice do dluhopisů se v případě garantovaných fondů používá jako ruční brzda v případě, že investice nevyjde. Lidé dluhopisům natolik věří, že u garantovaných fondů jde až 95% investované částky právě do dluhopisů.
finanční poradce

Smíšené fondy

Co se týče smíšených fondů, tak ty dělíme dle rizika na defenzivní a dynamické. Jak z názvu vyplývá, tak defenzivní jsou spíše pro lidi, kteří hledají jistotu na úkor výdělku. Do dynamických investují lidé, kteří se nebojí riskovat. Obecně lze říci, že na smíšených fondech lze zhodnotit své finance od 7% až do 10%. Velice zde záleží, jakou zvolíme investiční strategii.
Na závěr však doporučíme kombinovat všechny tyto typy a rozšířit své portfolio a tím diverzifikovat riziko. Správný investor se totiž vždy snaží o diverzifikaci rizika.