Korporátní dluhopisy

Jednou ze současných investičních možností, která se investorům nabízí, jsou i korporátní dluhopisy neboli dluhopisy vydávané firmami. Jde tu o investiční nástroje vyznačující se nadstandardními úroky, jež se za ně nabízejí a jež mohou vypadat v dnešní době, kdy se většina produktů finančního trhu úročí nanejvýš prachbídně, zajímavě.

Může se tedy zdát, že jsou tyto dluhopisy atraktivním způsobem zhodnocení volných finančních prostředků. A může tomu tak i být. Ovšem není růže bez trní, a proto je tato výhodnost provázena i určitým nedostatkem, a to rizikovostí. Takové firemní dluhopisy jsou jednoznačně rizikovými investicemi, a proto by do nich měl investovat výhradně ten, kdo je připraven i na to, že by o svoji investici mohl nenávratně přijít.

Tyto dluhopisy jsou tedy vhodné spíše do investičních portfolií, v nichž představují výnosnou a rizikovou složku, jež může, ale také nemusí vyjít.

Předností těchto dluhopisů je kromě hypotetické výnosnosti i skutečnost, že se takové dluhopisy nejednou obejdou bez investičních poplatků, bývá tu předem daný pevný výnos a člověk ví, do které firmy investuje. Plus je někdy možný i zpětný odkup dluhopisů jejich emitenty.

Nedostatky jsou pak kromě již zmíněné velké rizikovosti, jež velí, aby tu člověk rozhodně nesázel vše na jednu kartu, i skutečnost, že takové dluhopisy nejsou vesměs volně obchodovatelné, nelze je tedy jednoduše prodat, pokud za ně investor potřebuje své peníze předčasně, nejsou ani zajištěné, ani významněji kontrolované Českou národní bankou. A nejen že tu hrozí ztráta investice kvůli podnikatelskému neúspěchu, ale vyskytují se tu i nekale podnikající firmy a zprostředkovatelé prodeje nesolventních podniků, u nichž jde o ztrátu investic plánovaně už od počátku.

A tak se vyplácí nakupovat jen omezené množství těchto cenných papírů, a to jen od seriózních zprostředkovatelů.