Střednědobý úvěr

Víte, jaký je to střednědobý úvěr? Nejedná se o žádný nový druh úvěru, ale tento typ se uvádí již v naprosto základním rozdělení. Úvěry se dělí podle toho, na jak dlouhou dobu se poskytují. Existuje krátkodobý úvěr se splatností do jednoho roku, následuje právě střednědobý úvěr splatný od jednoho roku až po dobu 4 let a pak dlouhodobý, ten je poslední a je splatný od 4 let až po jakoukoliv konečnou dobu, tedy 4 a více let. Střednědobý úvěr mohou banky či nebankovní společnosti rozdělovat i podle vlastního uvážení. V minulosti se v učebnicích ekonomiky uvádělo rozdělení na krátkodobé do jednoho roku, střednědobé od jednoho roku až po dobu 5 let a dlouhodobý úvěr pak nad 5 let doby splatnosti. Obecně se však úvěry podle doby splatnosti dělí právě tímto způsobem, který jsme si popsali.
Doba splácení znamená dobu, po kterou budeme úvěr splácet. Je to v podstatě doba, na kterou si půjčujeme peníze. Po této době bychom měli mít úvěr, i s úroky a všemi poplatky, již splacený. Úvěry kromě tohoto rozdělení podle doby splatnosti můžeme rozdělovat ještě do několika dalších skupin, například podle toho, kdo je poskytuje na bankovní a nebankovní, podle účelu, na co budou peníze použity na účelové a neúčelové a tak dále.

Úvěry pro domácnost nebo na pořízení automobilu

Na tyto typy úvěrů můžeme narazit například v souvislosti s pořízením nového automobilu, který splácíme například 3 roky nebo v případě, že si pořizujeme nějaké věci do domácnosti. Střednědobý úvěr může být účelový i neúčelový a může být a nemusí být zastaven zástavním právem nebo opět může být a nemusí být ovlivněn ručením. Zde existuje ještě několik dalších verzí, jak si půjčit střednědobý úvěr. Střednědobý tedy znamená pouze označení pro dobu, jak dlouho budete splácet.
Při střednědobém úvěru už počítáme s vyšší částkou, kterou si chceme vypůjčit. Nejedná se o pár tisíc, které bychom splatili do jednoho roku, to by byl úvěr krátkodobý. Jedná se například o několik desítek tisíc, sto tisíc či více. Úvěr se splácí několik let.
Tímto způsobem, podle doby splatnosti, se rozdělují i podnikatelské úvěry.